Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει προωθήσει την ανάπτυξη της φαρμακογενετικής, παρέχοντας στοιχεία για εγγενή διακύμανση της φαρμακοδυναμικής και της φαρμακοκινητικής. Καλύτερα μελετημένοι, φορείς ορισμένων παραλλαγών του κυτοχρώματος P450 2D6 (CYP-SNP’s, CYP2D6) παρουσιάζουν τροποποιημένο μεταβολισμό των φαρμάκων για τη διαχείριση του πόνου, τον καρκίνο και την κατάθλιψη, φάρμακα που συνταγογραφούνται ευρέως στους ηλικιωμένους: [*Roden, D. M. et al. Pharmacogenomics. Lancet 394, 521–532 (2019)].

FGA Center

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Λειτουργικής Γονιδιωματικής διερευνά και προτείνει εξειδικευμένες εξετάσεις της κυτταρικής λειτουργίας.

Επικοινωνία

Online ραντεβού

Για προγραμματισμό τηλεσυνάντησης καλέστε +(30) 210 33 90 340