Δρ. Ελ. Γεωργακόπουλος

Νευροφυσιολόγος | Μοριακός Βιολόγος | Γενετιστής

Contact Info:

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Γεωργακόπουλος είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της γενετικής και της μοριακής βιολογίας, με τεράστιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο και πλήθος διακρίσεων.

Ειδικεύτηκε στη γενετική από τον επιφανή Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης K.-H. Matzura και στη Νευροφυσιολογία από τον διακεκριμένο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου, M. Zimmerman.

Είναι Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, ενώ έχει συνεργαστεί ερευνητικά και επιστημονικά με νομπελίστες στο χώρο της ιατρικής και της βιολογίας. Συνεργάστηκε επί 3 χρόνια με τον Carlos Cordon Cardo, ο οποίος προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του γονιδίου για τον καρκίνο του μαστού, HER2.

Ο Δρ. Γεωργακόπουλος έχει δραστηριοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στα πεδία της βιοτεχνολογίας, της μοριακής διάγνωσης, της νανοβιοτεχνολογίας και των μοριακών εφαρμογών. Είναι κάτοχος 17 εθνικών και διεθνών πατεντών και έχει βραβευθεί με πολυάριθμα εθνικά και διεθνή βραβεία.
Στη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας ίδρυσε και οργάνωσε την Μονάδα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα με την εκτέλεση 5 ερευνητικών προγραμμάτων, στον επιθηλιακού τύπου καρκίνο και στη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης της μικρομεταστατικής νόσου σε καρκίνους επιθηλιακών οργάνων.
Διεύθυνε την εταιρεία Acrogenomics Inc, εισηγμένη στον χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μια από της μεγαλύτερες εταιρείες στο κόσμο σε θέματα γενετικής και νανoτεχνολογίας. Το ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας στόχευσε στην ανάπτυξη νανοσωματιδίων και την ταυτοποίηση των ιδιοτήτων τους για τη χρήση τους σε κλινικές εφαρμογές.
Το 2008 ανέλαβε τη διεύθυνση του συστήματος ποιότητας βλαστοκυττάρων του ομίλου Υγεία.

1. Georgakopoulos E., McMenamin M. and Skouteris G. G. (1995): «Phospholipase A2 is activated by tumor necrosis factor –α in primary hepatocytes stimulated by a deleted form of hepatocyte growth factor». Biochemical and Biophysical Research Communication, 217, 1263-1270.

2. Skouteris G. G. and Georgakopoulos E. (1996): «Hepatocyte growth factor induced proliferation of primary hepatocytes is mediated by activation of phosphatidylinositol 3-kinase». Biochemical and Biophysical Research Communication, 218, 229-233.

3. Blume A., Georgakopoulos E., Lebrun C., Culman J., Möllenhoff E., Herdegen T. and Unger T. (1996): «Arginine-vasopressin as target of angiotensin II in the brain in vitro». Regulatory Peptides, Volume 64, 1-3, 14.

4. Herdegen T., Blume A., Buschman T., Georgakopoulos E., Winier C., Schmid W., Hsiem F., Zimmerman M and Gass P. (1997): «Expression of activating transcription factor-2, serum response factor and cAMP/Ca response element binding protein in the adult rat brain following generalized seizures, nerve fibre lesion and ultraviolet irradiation». Neuroscience, 81, 190-212.

5. Karanikiotes C., Skiadas I., Karina M., Georgakopoulou S., Georgakopoulos E. and Fountzilas G (2005): «Novel chromatographic molecular method for the detection of the membrane cancer antigen Ep-CAM (17-1A) in peripheral blood and bone marrow of patients with metastatic colorectal cancer», Anticancer Research, Jan-Feb; 25(1A): 319-23.

6. Papadopoulou E., DavilasE., Sotiriou V., Georgakopoulos E., Georgakopoulou S., Koliopanos K, Aggelakis F., Dardoufas K., Agnanti JN., Karydas I, Nasioulas G. (2006): «Cell-free DNA and RNA in Plasma as a New Molecular Marker for Prostate and Breast Cancer», Annals of the New York Academy of Sciences, 1075, 2423-2435.

Ως αναγνώριση του σημαντικού κλινικού και ερευνητικού έργου του, ο Δρ. Ελευθέριος Γεωργακόπουλος έχει λάβει πολυάριθμες εθνικές και διεθνείς διακρίσεις και βραβεία.

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

2000  9th Hellenic Congress of Clinical Oncology, April 2000.

2000  European Association of Medical Oncology, 25th ESMO Congress, 2000

2001 10th Hellenic Congress of Clinical Oncology, April 2001.

2002 Award from the Minister of Development and the Organization of Industrial Property for my invention with number 1003455 and title: «New method of detection of 17-1A in peripheral blood and in tissues and determination of micrometastatic cancer cells in patients with various types of cancer».

2002  HPV and EBV infection and their relation to apoptosis and angiogenesis related proteins in operable laryngeal carcinomas, ESMO, October 2002.

2002  For significant Accomplishments and Achievements, Greek Republic.

2003  The infection with EBV και HPV and their relation with the expression of bcl-2, wt-p53, vEGF και HER1 in patients with operable laryngeal cancer, 12th North Greek Medical Congress, Mai 2003.

2003 Marquis Who’s WHO Organization, Who is Who In the World, 21rst Edition, 2004

2004  2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, International Biographical Centre, Cambridge, England.

2004  Man of the Year, International Biographical Centre, Cambridge, England.

2004  Great Minds of the 21st Century, American Biographical Institute, U.S.A.

2004  International Peace Prize, United Nations Cultural Convention, U.S.A.

2004 Marquis Who’s WHO Organization, Who is Who In the World, 22rst Edition, 2005

2004  21st Century Award for Achievement, Illuminated Diploma Of Honour, International Biographical Centre, Cambridge, England.

2005 Marquis Who’s WHO Organization, Who is Who In the World, 23rst Edition

2005 American Medal of Honor, American Biographical Institute, U.S.A.

2005  Man of the Year, Registered in the Institute Library and Archives in the United States of America, American Biographical Institute, U.S.A.

2011: Who is Who στην Ελλάδα

Το πλούσιο ερευνητικό έργο του Δρ. Ελευθέριου Γεωργακόπουλου επιβεβαιώνεται και από τα 17 εθνικά και διεθνή διπλωμάτα ευρεσιτεχνίας τα οποία κατέχει. Αναλυτικά:

1. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με Αριθμό 1003455 και τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης του 17-1Α σε περιφερικό αίμα και σε ιστούς και προσδιορισμός μεταστατικών καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με διάφορους τύπους καρκίνου». 

2. Διπλώμα Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Αριθμό 1004303 με τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης του 17-1Α σε περιφερικό αίμα και σε ιστούς και προσδιορισμός μεταστατικών καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με διάφορους τύπους καρκίνου». 

3. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με Αριθμό 1003896 και τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης και ταυτοποίησης σημειακών μεταλλάξεων στελεχών του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) σε ορό αίματος ασθενών». 

4. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με Αριθμό 1003878 και τίτλο:
«Νέα μέθοδος απομόνωσης ολικών ριβονουκλεϊκών οξέων (total RNA) από ιστούς παραφίνης». 

5. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Αριθμό Αίτησης 990100391 με τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης του καρκινικού μεμβρανικού αντιγόνου Ep-Cam και προσδιορισμός κυκλοφορούντων μικρομεταστατικών καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα ασθενών (και σε ιστούς) με καρκίνο επιθηλιακής προέλευσης». 

6. Πατέντα εγκεκριμένη από το NCBI για την αλληλουχία του μεμβρανικού καρκινικού αντιγόνου Ep-CAM. 

7. Πατέντα εγκεκριμένη από το EPO για την μοριακή ανίχνευση του μεμβρανικού καρκινικού αντιγόνου Ep-CAM. 

8. Patent modification with Number 1004765 on Patent with Number 1004303 titled:
«Detection of cancer membrane antigen Ep-Cam and determination of circulating micro-metastatic cancer cells in peripheral blood of patients (and in tissues) with cancer of epithelial origin». 

9. Patent with Number 1004959, titled:
«Prototype RT and PCR protocols with the use of Neowater for the detection epithelial cell adhesion molecule EpCAM and detection of circulating micro-metastatic cancer cells in peripheral blood (and tissue) of patients with cancer of epithelial origin». 

10. «Prototype RT and PCR protocols with reduced quantities of reagents without MgCl2 and with the use of Neowater for the detection epithelial cell adhesion molecule EpCAM and detection of circulating micro-metastatic cancer cells in peripheral blood (and tissue) of patients with cancer of epithelial origin». 

11. Patent with Number 1004964, titled:
«Prototype RT and PCR protocols, with minimal concentration of reagents, without magnesium chloride using Neowater and detection of cancer membrane antigen Ep-Cam and identification of circulating micrometastatic cancer cells in peripheral blood (and tissues) in patients with cancer of epithelial origin». 

12. Patent with Number 1004965, titled:
«Prototype RT and PCR protocols using Neowater without use of the reverse primer and magnesium chloride and detection of cancer membrane antigen Ep-Cam and identification of circulating micrometastatic cancer cells in peripheral blood (and tissues) in patients with cancer of epithelial origin». 

13. European Patent with Number EP1612278, titled:
«Method for the detection and identification of epithelial micro-metastatic cancer cells». 

14. Patent with Application Number 20060014174 Submitted to US Patent Office, titled: «Method for the detection and identification of epithelial micro-metastatic cancer cells». 

15. Patent with Number CA 2502756 (Canadian Patent Office), titled:
«Method for the detection and identification of epithelial micro-metastatic cancer cells». 

16. Patent with Number 20050100370 Submitted to Greek Industrial Organization Office (pending), titled:
«Detection and quantification of nucleic acids (DNA/RNA) in peripheral blood, tissues and body fluids». 

17. Patent with Number 20050100 Submitted to Greek Industrial Organization Office (pending), titled:
«Detection and quantification of nucleic acids (DNA/RNA) in peripheral blood, tissues and body fluids».

Ο Δρ. Ε. Γεωργακόπουλος είχε και έχει ενεργό συμμετοχή στα πιο σημαντικά συνέδρια που διεξάγονται παγκοσμίως στον τομέα της Γενετικής. Συγκεκριμένα:

 • European Society of Neuroscience, 1994
 • Society for Neuroscience, 1995
 • 23rd Goetingen Neurobiology Conference
 • MR Screening in Women at High Genetic Risk of Breast Cancer. Current and Planned Studies, International Collaboration and Combined Analysis
 • 22nd International Breast Cancer Research Congress of the IABCR
 • 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Απρίλιος 2000*
 • Η εργασία του βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο
 • European School of Oncology, Athens 1999
 • European School of Oncology, Kos 2000
 • HeCΟG meetings every four months during 2000*
 • European Association of Cancer Research, XVI EACR Congress, 2000
 • European School of Oncology, Thessaloniki 2000
 • HeCΟG Meeting, October 2000*
 • European Association of Medical Oncology, 25th ESMO Congress, 2000
 • Association of Biomedical Technology of Crete, November, 2000*
 • 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Απρίλιος 2001*
 • Σειρά διαλέξεων προσκεκλημένοι του Ομοσπονδιακού Υπουργού Υγείας της Γερμανίας, Duesseldorf, June 2001*
 • Biotechnology Meeting, Mykonos, July 2001*
 • HeCΟG meetings every four months during 2001*
 • Association of Biomedical Technology of Crete, November, 2001*
 • HPV and EBV infection and their relation to apoptosis and angiogenesis related proteins in operable laryngeal carcinomas, ESMO, October 2002
 • Ανίχνευση των HER 1, HER 2, HER 3 και HER 4 σε ασθενείς που λαμβάνουν Taxol+Carboplatin+Iressa με advanced καρκίνο του μαστού, HECOG, Ιούνιος 2002
 • Η μόλυνση με τους ιούς EBV και HPV και η σχέση τους με πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε απόπτωση και αγγειογένεση σε χειρουργικά εξαιρέσιμο καρκίνο του λάρυγγα, HECOG, Ιούνιος 2002*
 • Ο προγνωστικός ρόλος των πρωτεϊνών που ενέχονται στην απόπτωση και αγγειογένεση σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου χειρουργήσιμο καρκίνο του ορθού και του παχέως εντέρου μετά από χημειοθεραπευτική αγωγή με FU/ LEUCOVORIN σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της HECOG: He 6c/91, He 6d/91, He 6d/98, He 6d/99, He 6c/98, He 6c/99,He 6e/99, HECOG, Ιούνιος 2002
 • Ο προγνωστικός ρόλος των πρωτεϊνών TP και TS σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου χειρουργήσιμο καρκίνο του ορθού και του παχέως εντέρου μετά από χημειοθεραπευτική αγωγή με FU/ LEUCOVORIN σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της HECOG: He 6c/91, He 6d/91, He 6d/98, He 6d/99, He 6c/98, He 6c/99, He 6e/99, HECOG, Ιούνιος 2002.
 • Από τη ιδέα στον ΟΒΙ και στη διαδικασία PCT, Κρήτη Μάιος 2002*
 • Targeting HER-2 and EGFR, ΕΟΠΕ, Αύγουστος 2002*
 • Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στον καθορισμό της πρόγνωσης, ΕΟΠΕ, Σεπτέμβριος 2002*
 • Ανίχνευση του Ep-Cam antigen σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού, HECOG, Οκτώβριος 2002*
 • Η συμβολή της μεταφραστικής έρευνας στη καθιέρωση νέων προγνωστικών και προβλεπτικών παραγόντων στο καρκίνο του μαστού, HECOG, Οκτώβριος 2002*
 • Η μόλυνση με τους ιούς EBV και HPV και η σχέση τους με πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε απόπτωση και αγγειογένεση σε χειρουργικά εξαιρέσιμο καρκίνο του λάρυγγα, 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Νοέμβριος 2002*
 • Ανίχνευση του mRNA CK-19 και του αντιγόνου Ep-Cam και μικρομεταστατικών καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με χειρουργήσιμο καρκίνο του μαστού με θετικούς λεμφαδένες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία E-T-CMF vs ET-CMF, 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Νοέμβριος 2002*
 • Μοριακή διαγνωστική και καρκίνος. Νέα προσέγγιση στην ανίχνευση υπολειμματικής νόσου. Ένα νέο σύστημα ανίχνευσης προϊόντων PCR, Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Αθήνα Νοέμβριος 2002*
 • Case Report: Αντιμετώπιση Αστροκυτώματος σε συνδυασμό με ΧΜΘ και με εφαρμογή Λειτουργικής Ιατρικής, Παγκόσμιο Συνέδριο Λειτουργικής Ιατρικής, Σαν Φραντσίσκο, U.S.A., Νοέμβριος 2010*

*Προσκεκλημένος ομιλητής

FGA Center

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Λειτουργικής Γονιδιωματικής διερευνά και προτείνει εξειδικευμένες εξετάσεις της κυτταρικής λειτουργίας.

Επικοινωνία

Online ραντεβού

Για προγραμματισμό τηλεσυνάντησης καλέστε +(30) 210 33 90 340