Πάνελ εξετάσεων Λειτουργικής Γονιδιωματικής για την Παρακολούθηση της Γήρανσης

Η γήρανση στους πολυκύτταρους οργανισμούς είναι μια βιολογική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την προοδευτική μείωση των κυτταρικών λειτουργιών και από μειωμένη ικανότητα ανανέωσης των ιστών, οδηγώντας σε μειωμένη ικανότητα εξουδετέρωσης των περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων.

Η γήρανση ελέγχεται από διάφορους ετερογενείς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν:

 1. Γενετικούς, επιγενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 2. Την αύξηση των ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS) και του επακόλουθου οξειδωτικού στρες και της επακόλουθης φλεγμονής.
 3. Τις οξειδωτικές αλλαγές στις πρωτεΐνες.
 4. Την υπεροξείδωση των λιπιδίων, όπου τα πολύ-ακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA’s) είναι οι σημαντικοί στόχοι.
 5. Την επίδραση της γήρανσης στην εντερική μικροβιακή χλωρίδα.

Η Λειτουργική Γονιδιωματική είναι το απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση της γήρανσης.

Στη μελέτη ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας από τους Cinzia Forni, και συνεργάτες [1], με τίτλο «Ευεργετικός ρόλος των φυτοχημικών ουσιών στο οξειδωτικό στρες και στις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία», οι συντάκτες της μελέτης περιγράφουν: «Η γήρανση στους πολυκύτταρους οργανισμούς είναι μια βιολογική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την προοδευτική μείωση των κυτταρικών λειτουργιών και από μειωμένη ικανότητα ανανέωσης των ιστών, οδηγώντας σε μειωμένη ικανότητα εξουδετέρωσης των περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων.

Η γήρανση ελέγχεται από διάφορους ετερογενείς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν γενετικούς, επιγενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες [2, 3].

Όπως αποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, η γήρανση έχει μια ισχυρή σχέση με διάφορες παθολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του μεταβολικού συνδρόμου, της παχυσαρκίας, των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD), του καρκίνου και των νευροεκφυλιστικών ασθενειών [4, 5].

Είναι ενδιαφέρον ότι οι παθολογίες που σχετίζονται με την ηλικία συνδέονται στενά με την αύξηση των ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS) και του επακόλουθου οξειδωτικού στρες [5] και της επακόλουθης φλεγμονής.

Στην μελέτη ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας από τους Liguori I., και συνεργάτες [5] με τίτλο: «Οξειδωτικό στρες, γήρανση και ασθένειες», οι συντάκτες της μελέτης αυτής αναλύοντας τις μελέτες των Chandrasekaran A, και συνεργατών … Jacob KD, και συνεργατών [6-18], περιγράφουν: «Οι ελεύθερες ρίζες είναι εξαιρετικά δραστικά άτομα ή μόρια με ένα ή περισσότερα μη συζευγμένα ηλεκτρόνια στο εξωτερική τους στοιβάδα και μπορούν να σχηματιστούν όταν το οξυγόνο αλληλοεπιδρά με ορισμένα μόρια [6].

Αυτές οι ρίζες μπορούν να παραχθούν στα κύτταρα από χημικές ενώσεις είτε χάνοντας ή αποδεχόμενες ένα μόνο ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στοιβάδα, και επομένως συμπεριφέρονται ως οξειδωτικές ή αναγωγικές ενώσεις [7].

Οι όροι δραστικά είδη οξυγόνου (ROS) και δραστικά είδη αζώτου (RNS) αναφέρονται σε αντιδραστικά ριζικά και μη ριζικά παράγωγα του οξυγόνου και του αζώτου, αντίστοιχα [8]. Τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου και αζώτου (RONS) παράγονται από όλα τα αερόβια κύτταρα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γήρανση καθώς και σε ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία [9].

Oι ROS/RNS δεν περιορίζονται μόνο στον προσδιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων, αλλά εμπλέκονται στην παραγωγή της ενέργειας από οργανικά μόρια, στην ανοσολογική άμυνα, και στην διαδικασία της κυτταρικής σηματοδότησης [10-14].

Έχουν περιγραφεί αρκετές οξειδωτικές αλλαγές στις πρωτεΐνες. Οι καρβονυλικές  πρωτεΐνες (PC) σχηματίζονται μέσω της αντίδρασης Fenton των οξειδωτικών με τα αμινοξέα: λυσίνη, αργινίνη, προλίνη, και θρεονίνη των πλευρικών αλυσίδων των πρωτεϊνών [15].

Οι ομάδες καρβονυλίου μπορούν επίσης να προέλθουν και από τη σύνδεση των αλδεϋδικών προϊόντων οξείδωσης των λιπιδίων στην λισίνη, την κυστεΐνη, ή τα υπολείμματα ιστιδίνης, που ονομάζονται αντιδράσεις προσθήκης Michael [14].

Οι λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας (LDL) είναι οι σημαντικότεροι φορείς χοληστερόλης στους ιστούς του σώματος.

Η οξείδωση της LDL είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία, τόσο η πρωτεΐνη όσο και τα λιπίδια, υφίστανται οξειδωτικές αλλαγές που μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση χοληστερόλης [15, 16].

Τα πολυ-ακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA), ιδίως τα λινελαϊκά και αραχιδικά οξέα, είναι άλλοι σημαντικοί στόχοι της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, που μεσολαβούν από τις ρίζες του υδροξυλίου και το υπεροξείδιο.

Οι ομάδες αμινοξέων της λυσίνης και της αργινίνης αντιδρούν με τις ομάδες καρβονύλιου των υδατανθράκων σε μια διαδικασία που ονομάζεται γλυκοξίωση, με αποτέλεσμα την παραγωγή glycation end products  (AGEs).

Σημαντικές AGEs περιλαμβάνουν την υδροιμιδαζολόνη, N∈-καρβοξυμεθυλολ-λυσίνη, πεντοσιδίνη, και γλυκόζηπανη [17].

Η Οξειδωτική βλάβη στο DNA οδηγεί σε διάφορες μεταλλαξιογόνες βλάβες, συμπεριλαμβανομένων 2-υδροξυ αδενίνη, 8-οξοαδενίνη, 5-υδροξυκυτοσίνη, κ.α. Οι πιο μεταλλαξιογόνες συνέπειες του οξειδωτικού στρες στο DNA είναι η 8-oxo-7,8-διυδρο-γκουανίνη (8-oxoGuo) και 8-oxo-7,8-διυδρο-2′δεοξυγουανοσίνη (8-oxodG), αλλά, μεταξύ αυτών, το πιο επαναλαμβανόμενο είναι 8-ocoGuo, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε γεγονότα G-to-T transversion [18].

Η αντιοξειδωτική άμυνα προστατεύει τα βιολογικά συστήματα από την τοξικότητα των ελεύθερων ριζών και περιλαμβάνει τόσο ενδογενή όσο και εξωγενή μόρια.

Στην μελέτη ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας από τους Liguori I., και συνεργάτες [5] με τίτλο: «Οξειδωτικό στρες, γήρανση και ασθένειες», οι συντάκτες της μελέτης αυτής αναλύοντας τις μελέτες των Flatt T., … Ferrara N, kai synergat;vn [22-25], περιγράφουν: «Η γήρανση είναι η προοδευτική απώλεια της λειτουργίας των ιστών και των οργάνων με την πάροδο του χρόνου [22].

Η θεωρία των ελεύθερων ριζών της γήρανσης, που αργότερα αποκαλείται ως θεωρία οξειδωτικού στρες της γήρανσης, βασίζεται στη δομική υπόθεση ότι οι λειτουργικές απώλειες που σχετίζονται με την ηλικία οφείλονται στη συσσώρευση οξειδωτικής βλάβης σε μακρομόρια (λιπίδια, DNA και πρωτεΐνες) από RONS [23].

Ο ακριβής μηχανισμός της οξειδωτικής γήρανσης που προκαλείται από το στρες δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά πιθανώς αυξημένα επίπεδα RONS οδηγούν σε κυτταρικό εφησυχασμό, ένας φυσιολογικός μηχανισμός που σταματά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε απάντηση σε βλάβες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Στην μελέτη ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας από τους Liguori I., και συνεργάτες [5] με τίτλο: «Οξειδωτικό στρες, γήρανση και ασθένειες», οι συντάκτες της μελέτης αυτής αναλύοντας τις μελέτες των Suzman R, και συνεργατών … Abete P, και συνεργατών [23-25], περιγράφουν: «Με βελτιωμένες συνθήκες ζωής και τη διαθεσιμότητα καινοτόμων θεραπειών, το προσδόκιμο ζωής και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των ηλικιωμένων στον πληθυσμό έχουν αυξηθεί [23].

Η γήρανση σχετίζεται με ελλείμματα δύναμης που σχετίζονται με την αδυναμία, την απώλεια της ανεξαρτησίας και τη σωματική αναπηρία [24]. Η μείωση της δύναμης οφείλεται τόσο στην απώλεια της μυϊκής μάζας, που αναφέρεται ως σαρκοπενία, όσο και στην απώλεια μυϊκής δύναμης, που ονομάζεται δυναμοπενία [25]».

Στην μελέτη ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας από τους Elisavet Stavropoulou & Eugenia Bezirtzoglou [26] με τίτλο: «Ανθρώπινο μικροβίωμα στη γήρανση και τη μόλυνση: Μια αναθεώρηση», οι συντάκτες της μελέτης αυτής αναλύοντας τις μελέτες των Marengoni, A., και συνετγατών … Yoshikawa, T.T., Norman, D.C. [27-42], περιγράφουν: «Είναι γνωστό ότι οι ηλικιωμένοι επηρεάζονται και υποφέρουν συχνότερα από λοιμώξεις από τους νεότερους [27]. Οι μικροοργανισμοί είναι πανταχού παρόντες σε ολόκληρο το οικοσύστημα [28]. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της μικροβιακής ποικιλομορφίας και της λειτουργίας του οικοσυστήματος.

Οι μικροβιακές κοινότητες διατηρούν μια βασική θέση σε όλους τους βιογεωχημικούς κύκλους σε πολλούς διαφορετικούς οικοτόπους, από το νερό, το έδαφος, τα τρόφιμα μέχρι το ανθρώπινο έντερο και άλλα οικοσυστήματα [29].

Το ανθρώπινο νεογέννητο στερείται βακτηρίων πριν από τη γέννηση [30]. Ο αποικισμός του νεογνικού εντέρου εμφανίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της γέννησης όταν το νεογνό έρχεται σε επαφή με τη μητρική αυχενική και κολπική χλωρίδα.

Αντίθετα, τα βρέφη που παραδίδονται με καισαρική τομή αποικίζονται από βακτήρια που παρέχονται από το περιβάλλον. Η ανάπτυξη της εντερικής μικροχλωρίδας του βρέφους είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επιλογής βακτηριακών ειδών στην οποία υποβάλλονται τα πολλαπλά μητρικά ή περιβαλλοντικά βακτήρια που διεισδύουν στα νεογνικά έντερα [31]. Αν και, είναι άγνωστο πώς το νεογέννητο έντερο καθορίζει σε έναν περιορισμένο αριθμό μικροβιακών ειδών από την τεράστια ποικιλία που προσφέρεται.

Τα Βακτήρια αρχίζουν να εμφανίζονται στα κόπρανα μέσα σε λίγες ώρες μετά τη γέννηση, και μια ταχεία και τακτική αύξηση του βακτηριακού αριθμού παρατηρείται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ζωής [31].

Πολλαπλοί παράγοντες που εμπλέκονται στις διαδικασίες αποικισμού από ένα δεδομένο βακτηριακό γένος. Η νοσηλεία εμπλέκεται σε αλλαγές της φυσιολογικής νεογέννητης χλωρίδας [32].

Η σίτιση φαίνεται να διαμορφώνει το μοτίβο αποικισμού. Στον άνθρωπο, το μητρικό γάλα παίζει ρόλο στην παθητική ανοσοποίηση του νεογνικού εντέρου και περιέχει παράγοντες που προωθούν την ανάπτυξη του Bifidobacterium bifidum στην εντερική χλωρίδα [33, 34, 35].

Ο τύπος της διατροφής φαίνεται να προωθεί την εμφύτευση και την επιμονή του Clostridium perfringens και ενισχύει σαφώς τον εντερικό αποικισμό του C. difficile στα νεογνά [36, 37].

Τα εντερικά βακτήρια ζουν μαζί και αποτελούν την φυσιολογική εντερική βακτηριακή χλωρίδα, που αναφέρεται ως μικροβίωμα, το οποίο αποτελεί ισχυρό εμπόδιο για τους εξωγενείς μικροοργανισμούς.

Ωστόσο, μια πληθώρα παραγόντων μπορεί να αναστατώσει την αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του μικροβιώματος και του ανθρώπινου σώματος. Όταν συμβαίνει αυτό, το φράγμα διαταράσσεται και τα βακτήρια θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασθένειες [38].

Οι τελευταίες έρευνες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της γήρανσης στην εντερική μικροχλωρίδα, η οποία σχετίζεται με μείωση του αναερόβιου βακτηριακού πληθυσμού και του πληθυσμού των bifidobacterial [30, 39, 40, 41], αναφέρεται δε και αύξηση του εντεροβακτηριακού πληθυσμού [30, 41].

Οι μεταβολές του βακτηριακού μικροβιώματος και η μειωμένη εντερική ανοσία των ηλικιωμένων μπορεί να συνηγορούν  στις γαστρεντερικές λοιμώξεις που είναι πιο συχνές σε ηλικιωμένους [30, 42].

Η Διαφορετική διατροφική κατάσταση, η εκτεταμένη χρήση φαρμάκων με προχωρημένη ηλικία επιδρούν στην σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων του ανθρώπινου εντέρου [42].

Η Λειτουργική Γονιδιωματική είναι το απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση της γήρανσης [43-48].

Μελετά τον τρόπο με τον οποίο το γονιδίωμα, τα αντίγραφα (γονίδια), οι πρωτεΐνες και οι μεταβολίτες συνεργάζονται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου φαινοτύπου.

Επικεντρώνεται στις δυναμικές πτυχές όπως η μεταγραφή των γονιδίων, η μετάφραση, η ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων και οι αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-πρωτεΐνης, σε αντίθεση με τις στατικές πτυχές των γονιδιωματικών πληροφοριών όπως η ακολουθία ή οι δομές DNA.

Η Λειτουργική Γονιδιωματική επίσης προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει τις διαφορές στις βιολογικές διεργασίες και έτσι να βελτιώσει την κατανόησή μας για τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις γονιδίων, των πρωτεϊνών και των μεταβολιτών τους, που τελικά διαμορφώνουν τον εκάστοτε φαινότυπο (παθολογικό, παθοφυσιολογικό ή φυσιολογικό).

Μέρος της Λειτουργικής Γονιδιωματικής αποτελεί η Βιοχημική Γενετική – Μεταβολομική [49-53].

Στη Βιοχημική Γενετική – Μεταβολομική, οι μεταβολίτες είναι στενά συνδεδεμένοι με τους φαινοτύπους των ζωντανών οργανισμών και παρέχουν πληροφορίες για τις βιοχημικές δραστηριότητες αντανακλώντας τα υποστρώματα και τα προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε πως ο μεταβολισμός είναι γνωστός και ως ο μοριακός φαινότυπος των ζωντανών οργανισμών.

Η μεταβολομική μελετώντας και ποσοτικοποιώντας τους μεταβολίτες που υπάρχουν στα βιολογικά υγρά, προσφέρει μια άμεση εικόνα του συστήματος, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό που αναλύεται.

Οι πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν σε μια μεταβολομική ανάλυση είναι:

 • Βιταμίνες της σειράς Β
 • Κυτταρικά αντιοξειδωτικά και αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς
 • Ιχνοστοιχεία και Συνένζυμα
 • Ποιότητα γαστρεντερικής λειτουργικότητας (Μεταβολίτες της μικροβιακής εντερικής χλωρίδας)
 • Κύκλο του κιτρικού οξέος (μιτοχονδριακή λειτουργία και παραγωγή κυτταρικής ενέργειας)
 • Μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών
 • Μεταβολισμό λιπιδίων, πρωτεϊνών και υδατανθράκων
 • Δείκτες οξειδωτικού στρες

Για την διερεύνηση της Γήρανσης χρησιμοποιούνται:

 1. Η Βιοχημική Γενετική – Βασικό Πάνελ Μεταβολιτών (Μεταβολομική).
 2. Ειδικό Πάνελ 15 Γονιδίων σχετιζόμενων με την αντίσταση στην ινσουλίνη.
 3. Εξειδικευμένο Πάνελ Μεταβολιτών Μεταβολικού Συνδρόμου.
 4. Εξειδικευμένο Πάνελ Μεταβολιτών για την Αρθρίτιδα.
 5. Ειδικό Πάνελ SNP’s 9 Γονιδίων σχετιζόμενων με την υπερχοληστερολαιμία.
 6. Ειδικό Πάνελ SNP’s 7 Γονιδίων σχετιζόμενων με την υπερτριγλυκεριδαιμία.
 7. Εξειδικευμένο Πάνελ CYP-SNP’s σχετιζόμενα με την υπερχοληστερολαιμία.
 8. Εξειδικευμένο Πάνελ CYP-SNP’s σχετιζόμενα με την υπερτριγλυκεριδαιμία.
 9. Εξειδικευμένο Πάνελ CYP-SNP’s σχετιζόμενα με την Νόσο Alzheimer και την Άνοια.
 10. Εξειδικευμένο Πάνελ CYP-SNP’s σχετιζόμενα τον μεταβολισμό των PUFA’s.
 11. Εξειδικευμένο Πάνελ των Γονιδίων του Εντερικού Μικροβιώματος.

 1. Cinzia Forni, Francesco Facchiano, Manuela Bartoli, Stefano Pieretti, Antonio Facchiano, Daniela D’Arcangelo, Sandro Norelli, Giorgia Valle, Roberto Nisini, Simone Beninati, Claudio Tabolacci, and Ravirajsinh N. Jadeja, Beneficial Role of Phytochemicals on Oxidative Stress and Age-Related Diseases, Biomed Res Int. 2019; 2019: 8748253, Apr 7, doi: 10.1155/2019/8748253.
 2. Cardelli M. The epigenetic alterations of endogenous retroelements in aging. Mechanisms of Ageing and Development. 2018;174:30–46. doi: 10.1016/j.mad.2018.02.002.
 3. Ciccarone F., Tagliatesta S., Caiafa P., Zampieri M. DNA methylation dynamics in aging: how far are we from understanding the mechanisms? Mechanisms of Ageing and Development. 2018;174:3–17. doi: 10.1016/j.mad.2017.12.002.
 4. Franceschi C., Garagnani P., Parini P., Giuliani C., Santoro A. Inflammaging: a new immune–metabolic viewpoint for age-related diseases. Nature Reviews Endocrinology. 2018;14(10):576–590. doi: 10.1038/s41574-018-0059-4.
 5. Liguori I., Russo G., Curcio F., et al. Oxidative stress, aging, and diseases. Clinical Interventions in Aging. 2018;13:757–772. doi: 10.2147/CIA.S158513.
 6. Chandrasekaran A, Idelchik MDPS, Melendez JA. Redox control of senescence and age-related disease. Redox Biol. 2017;11:91–102.
 7. Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: impact on human health. Pharmacogn Rev. 2010;4(8):118–126.
 8. Powers SK, Ji LL, Kavazis AN, Jackson MJ. Reactive oxygen species: impact on skeletal muscle. Compr Physiol. 2011;1(2):941–969.
 9. Venkataraman K, Khurana S, Tai TC. Oxidative stress in aging – matters of the heart and mind. Int J Mol Sci. 2013;14(9):17897–17925.
 10. Genestra M. Oxyl radicals, redox-sensitive signalling cascades and antioxidants. Cell Signal. 2007;19(9):1807–1819.
 11. Salisbury D, Bronas U. Reactive oxygen and nitrogen species: impact on endothelial dysfunction. Nurs Res. 2015;64(1):53–66.
 12. Adams L, Franco MC, Estevez AG. Reactive nitrogen species in cellular signaling. Exp Biol Med (Maywood) 2015;240(6):711–717.
 13. Phaniendra A, Jestadi DB, Periyasamy L. Free radicals: properties, sources, targets, and their implication in various diseases. Indian J Clin Biochem. 2015;30(1):11–26.
 14. Frijhoff J, Winyard PG, Zarkovic N, et al. Clinical relevance of biomarkers of oxidative stress. Antioxid Redox Signal. 2015;23(14):1144–1170.
 15. Barreiro E. Role of Protein Carbonylation in Skeletal Muscle Mass Loss Associated with Chronic Conditions. Proteomes. 2016;4(2):18.
 16. Trpkovic A, Resanovic I, Stanimirovic J, et al. Oxidized low-density lipoprotein as a biomarker of cardiovascular diseases. Crit Rev Clin Lab Sci. 2015;52(2):70–85.
 17. Reynaert NL, Gopal P, Rutten EPA, Wouters EFM, Schalkwijk CG. Advanced glycation end products and their receptor in age-related, non-communicable chronic inflammatory diseases; overview of clinical evidence and potential contributions to disease. Int J Biochem Cell Biol. 2016;81(Pt B):403–418.
 18. Jacob KD, Noren Hooten N, Trzeciak AR, Evans MK. Markers of oxidant stress that are clinically relevant in aging and age-related disease. Mech Ageing Dev. 2013;134(3–4):139–157.
 19. Birben E, Sahiner UM, Sackesen C, Erzurum S, Kalayci O. Oxidative stress and antioxidant defense. World Allergy Organ J. 2012;5(1):9–19.
 20. Wu JQ, Kosten TR, Zhang XY. Free radicals, antioxidant defense systems, and schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2013;46:200–206.
 21. Pisoschi AM, Pop A. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: a review. Eur J Med Chem. 2015;97:55–74.
 22. Flatt T. A new definition of aging? Front Genet. 2012;3:148.
 23. Suzman R, Beard JR, Boerma T, Chatterji S. Health in an ageing world – what do we know? Lancet. 2015;385(9967):484–486. [PubMed] [Google Scholar]
 24. Abete P, Cacciatore F, Ferrara N, et al. Body mass index and preinfarction angina in elderly patients with acute myocardial infarction. Am J Clin Nutr. 2003;78(4):796–801. [PubMed] [Google Scholar]
 25. Baumann CW, Kwak D, Liu HM, Thompson LV. Age-induced oxidative stress: how does it influence skeletal muscle quantity and quality? J Appl Physiol Bethesda (1985) 2016;121(5):1047–1052.
 26. Elisavet Stavropoulou & Eugenia Bezirtzoglou, Human microbiota in aging and infection: A review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI:10.1080/10408398.2017.1379469.
 27. Marengoni, A., Angleman, S., Melis, R., Manglalasche,F., Karp, A., Garmen, A., Meinow, B., Fratiglioni, L.(2011).Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. Ageing Res Rev .10 (4):430-439.
 28. Konstandi, M., Voidarou, C., Papadaki, E., Tsiotsias, A., Kotsovolou, O., Evangelou, E., Bezirtzoglou, E. (2006). Stress modifies the vaginal flora in cyclic female rats. MEHD. 18:161-169.
 29. Bezirtzoglou, E., Maipa, V., Voidarou, C., Tsiotsias, A., Papapetropoulou, M(2000). Foodborne intestinal pathogens. MEHD. S2: 96–104.
 30. Bezirtzoglou, E., Stavropoulou, E.(2011). Immunology and probiotic impact of the newborn and young children intestinal microflora. Anaerobe. 17(6):369-374.
 31. Bezirtzoglou, E., Maipa, V., Chotoura, N., Apazidou, E., Tsiotsias, A., Voidarou, C., Kostakis, D. (2006). Occurrence of Bifidobacerium in the intestine of newborns by fluorescence in situ hydridization. CIMID. 29(5-6):345-352.
 32. Stark, C.A., Edlund, C., Sjostedt, S., Kristensen, G., Nord, C.E. (1993). Antimicrobial resistance in human oral and intestinal anaerobic microfloras. Antimicrob Agents Chem. 37(8):1665-1669.
 33. Bezirtzoglou, E. (1997). The intestinal microflora during the first weeks of life. Anaerobe. 3:173-177.
 34. Bezirtzoglou,E., Romond, C.(1989).Effect of the feeding practices on the establishment of bacterial interactions in the intestine of the newborn delivered by cesarian section. J Perin Med. 17: 139–145.
 35. Bezirtzoglou, E., Tsiotsias, A., Welling, G.W.(2011). Microbiota profile in feces of breast- and formula-fed newborns by using fluorescence in situ hybridization (FISH). Anaerobe. 17(6): 478–483.
 36. Fallani, M., Young,D., Scott, J., Norin, E., Adam, R., Aguilera, M., et al. (2010). Intestinal microbiota of 6-week-old infants across Europe: geographic influence beyond delivery mode, breast-feeding, and antibiotics. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 51: 77–84, doi:10.1097/MPG.0b013e3181d1b11e
 37. Fanaro, S., Chierci,R., Guerrini,P., Vigi, V.(2003). Intestinal microflora in early infancy: composition and development. Acta Paediatr Suppl, 91 (441):48-55.
 38. Baumgart, D.C., Dignass, A. U. (2002). Intestinal barrier function. Curr Op Clin Nutr Metab Care. 5(6): 685–694.
 39. Balmer, S. E., Wharton, B. A.(1989). Diet and faecal flora in the newborn: breast milk and infant formula. Arch. Dis. Child. 64: 1672–1677, doi:10.1136/adc.64.12. 1685
 40. Benno, Y., Sawada, K., Mitsuoka, T. (1984). The intestinal microflora of infants: composition of fecal flora in breast-fed and bottle-fed infants. Microbiol. Immunol. 28: 975–986.
 41. Hebuterne, X. (2003).Gut changes attributed to ageing: effects on intestinal microflora. Curr Op Clin Nutr Metab Care. 6(1): 49–54.
 42. Yoshikawa, T.T., Norman, D.C. (2001). Infectious disease in the aging: a clinical handbook, Totowa, Humana Press, NJ.
 43. Συγκριτική Γονιδιωματική – UTH e-Class, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi97efLxKDuAhV7wAIHHQS7BbAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Feclass.uth.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Ffile.php%2FDIB_U_191%2FComparative_Genomics.pdf&usg=AOvVaw0Haz5nVWbR7tzrhnicjTE0
 44. An Introduction to Functional Genomics and Systems Biology, Evelien M. Bunnik and Karine G. Le Roch, ADVANCES IN WOUND CARE, VOLUME 2, NUMBER 9, DOI: 10.1089/wound.2012.0379.
 45. Functional genetics, Giovanna Marchetti, Mirko Pinotti, Barbara Lunghi, Caterina Casari, Francesco Bernardi, Mini Review, Thrombosis Research 129 (2012) 336–340, doi:10.1016/j.thromres.2011.10.028.
 46. Studying human and nonhuman primate evolutionary biology with powerful in vitro and in vivo functional genomics tools, Kathleen E. Grogan and George H. Perry, Evolutionary Anthropology. 2020;1–16, DOI: 10.1002/evan.21825.
 47. Functional Genomics, Shalini Kaushik, Sandeep Kaushik and Deepak Sharma, Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology 2018, doi:10.1016/B978-0-12-809633-8.20222-7.
 48. EMBL-EBI, https://www.ebi.ac.uk/training.
 49. Markus M. Rinschen, Julijana Ivanisevic, Martin Giera, and Gary Siuzdak, Identification of bioactive metabolites using activity metabolomics, Nat Rev Mol Cell Biol. 2019 Jun; 20(6): 353–367. doi: 10.1038/s41580-019-0108-4.
 50. Caroline H. Johnson, Julijana Ivanisevic, and Gary Siuzdak, Metabolomics: beyond biomarkers and towards mechanisms, Nat Rev Mol Cell Biol. 2016 Jul; 17(7): 451–459. doi: 10.1038/nrm.2016.25.
 51. David P Marciano, Michael P Snyder, Personalized Metabolomics, Methods Mol Biol. 2019;1978:447-456. doi: 10.1007/978-1-4939-9236-2_27.
 52. Qi Jin, Alicen Black, Stefanos N Kales, Dhiraj Vattem, Miguel Ruiz-Canela, Mercedes Sotos-Prieto, Metabolomics and Microbiomes as Potential Tools to Evaluate the Effects of the Mediterranean Diet, Nutrients. 2019 Jan 21;11(1):207. doi: 10.3390/nu11010207.
 53. Harvard Health Magazine, May – June 2011.

 

Κλείστε ραντεβού για αναλυτικές πληροφορίες

  FGA Center

  Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Λειτουργικής Γονιδιωματικής διερευνά και προτείνει εξειδικευμένες εξετάσεις της κυτταρικής λειτουργίας.

  Επικοινωνία

  Online ραντεβού

  Για προγραμματισμό τηλεσυνάντησης καλέστε +(30) 210 33 90 340