1. Τι είναι η Ιατρική Ακριβείας;

Η Ιατρική Ακριβείας (Precision Medicine) στοχεύει σε στρατηγικές πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης που λαμβάνουν υπόψη την ατομική μεταβλητότητα την οποία ενσωματώνει στα γονίδια, στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής με έμφαση στο εξατομικευμένο γενετικό προφίλ για στη διάγνωση και στην εκτίμηση κινδύνου. Τα αποτελέσματα ερευνών συνεχώς επιβεβαιώνουν σαφώς ότι η πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών απαιτεί παρεμβάσεις που στοχεύουν ταυτόχρονα σε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.

2. Πώς ελέγχεται στην Ιατρική Ακριβείας η ατομική μεταβλητότητα στα γονίδια, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής;

Στην Ιατρική Ακριβείας χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για την εξακρίβωση της ατομικής μεταβλητότητας: Το εξατομικευμένο γενετικό προφίλ αναλύεται με την αποσαφήνιση – ανίχνευση και την πιστοποίηση των SNPs των γονιδίων στόχων. Οι πολυμορφισμοί αυτοί διαφοροποιούν την ανταπόκριση του κάθε ανθρώπου και επιβεβαιώνουν ότι το γενετικό προφίλ, μας οδηγεί στη διάγνωση και την εκτίμηση κινδύνου και μας κάνει ξεχωριστούς. Η επίδραση του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής αναλύεται με την μεταβολομική ανάλυση, που περιλαμβάνει την μεταβολομική στα ούρα, την λιπιδομική και αμινομική στο πλάσμα. Έτσι η μεταβολομική που εκτελείται ανταποκρίνεται σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση μεταβολιτών, δηλαδή  μικρών μορίων (< 1 kDa) ενός οργανισμού ή ενός συγκεκριμένου βιολογικού δείγματος. Η μεταβολομική, σκιαγραφεί τους μεταβολίτες μέσα σε ένα κύτταρο ή ένα βιολογικό σύστημα και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη μελέτη της επίδρασης της γενετικής παραλλαγής, της νόσου, της εφαρμοζόμενης θεραπείας ή της διατροφής στην ενδογενή μεταβολική κατάσταση των οργανισμών, του οξειδωτικού στρες και της γήρανσης.

3. Πώς μπορούμε να επέμβουμε  με την Ιατρική Ακριβείας;

Έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις εξετάσεις μπορούν να δοθούν και να εφαρμοστούν εξατομικευμένα οδηγίες για την αλλαγή στον τρόπο ζωής και διατροφής καθώς και να προγραμματιστούν ετήσιοι έλεγχοι σε σχέση με την ατομική μεταβλητότητα όπως σε περίπτωση μεταλλάξεων στον υποδοχέα της ινσουλίνης, όπου ο έλεγχος της υπερ-ινσουλιναιμίας καθίσταται επιβεβλημένος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων οδηγούν σε εξατομικευμένη χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής π.χ. για την καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες, αλλά και σε συνδυασμό με φαρμακευτικά σκευάσματα για την πρόληψη είτε της μικροφλεγμονής είτε της υπερλιπιδαιμίας όπως σε περιπτώσεις αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου σε συνδυασμό των μεταλλάξεων και του διαταραγμένου μεταβολομικού και λιπιδομικού προφίλ.

FGA Center

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Λειτουργικής Γονιδιωματικής διερευνά και προτείνει εξειδικευμένες εξετάσεις της κυτταρικής λειτουργίας.

Επικοινωνία

Online ραντεβού

Για προγραμματισμό τηλεσυνάντησης καλέστε +(30) 210 33 90 340