Μια συστηματική ανασκόπηση όλων των μελετών της μεταβολομικής

Το μεταβολικό σύνδρομο αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα πολλαπλών μεταβολικών ανωμαλιών όπως η υπεργλυκαιμία, η παχυσαρκία και η υπερλιπιδαιμία που συμβαίνουν μαζί και είναι συνηθέστερο στους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους. Το MΣ είναι ολοένα και συχνότερο και το ένα τρίτο των ενήλικων των ΗΠΑ υποφέρουν από αυτό. Επίσης το ΜΣ έχει και άλλες ονομασίες όπως δυσμεταβολικό σύνδρομο, σύνδρομο Χ, σύνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη και σύνδρομο παχυσαρκίας.

Ως μεταβολομική ορίζεται η μελέτη της ποσοτικής περιγραφής όλων των μορίων με μοριακό βάρος από 50 – 1600Da που υπάρχει σε ένα βιολογικό δείγμα στην μονάδα του χρόνου που αυτό συλλέγεται και εξετάζεται.

Ειδικότερα η μεταβολική είναι η συστηματική μελέτη των χημικών αποτυπωμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένες κυτταρικές διεργασίες και αντιδράσεις, που λαμβάνουν χώρα στο κυτταρόπλασμα.  Το μεταβολικό προφίλ αποτελεί την διάκριση των μικρών μορίων ως αποτέλεσμα των βιοχημικών αντιδράσεων, που ονομάζονται μεταβολίτες.

Ορίζεται δε ως Βιοχημική Γενετική και περιγράφει τις διαταραχές του μεταβολισμού. Αυτές οι διαταραχές συνίστανται στις διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων, των υδατανθράκων, των λιποπρωτεϊνών, των πουρινών/πυριμιδινών και των οργανικών οξέων.

Η μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Metabolomics το 2019 εστιάζει (συστημική ανάλυση), περιγράφει και αναλύει όλες τις μέχρι τώρα μελέτες με χρήση της μεταβολομικής που έχουν δημοσιευθεί στην ειδικό τύπο (MedLine) προσδιορίζοντας τους μεταβολίτες – υπογραφές σε παχύσαρκους και μεταβολικές διαφοροποιήσεις που οφείλονται στην παχυσαρκία όπως  φλεγμονή και οξειδωτικό στρες.  

Ποια είναι τα συμπεράσματα της συστηματικής ανασκόπησης όλων των μελετών της μεταβολομικής;

Η χρήση της μεταβολομικής ή Βιοχημικής Γενετικής για την μελέτη της παχυσαρκίας ενισχύει και βελτιώνει την κατανόησή μας γύρω από τις διαφοροποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στους μεταβολίτες κατά την ανάπτυξη της παχυσαρκίας και των συναφών με αυτήν ασθενειών. Οι ερευνητές κατέληξαν σε κατηγοριοποίηση των μεταβολιτών περιγράφοντας μια σύνθετη κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την παχυσαρκία.

Οι μεταβολίτες κατηγοριοποιήθηκαν σε εκείνους που συμμετέχουν στον μεταβολισμό των σεξουαλικών στεροειδών, των αμινοξέων και των πρωτεϊνών,  των ακετυλοκαρνιτινών, των λιπιδίων των υδατανθράκων και άλλων μη κατηγοριοποιημένων.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μεταβολομική προσφέρει την δυνατότητα καλύτερης κατανόησης της εξέλιξης αλλά και των μεταβολικών μονοπατιών στους παχύσαρκους. Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται και δίδονται πολύτιμες πληροφορίες για  όλα τα διαφορετικά πάνελ μεταβολιτών μεταξύ υγειών και παχύσαρκων ατόμων.

Παρόλα αυτά χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά να γίνει, και ακόμη περισσότερες μελέτες, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως οι λεγόμενες μεταβολικές υπογραφές. Όταν αυτός ο στόχος θα έχει ολοκληρωθεί, τότε αυτή η «υπογραφή» θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη κλινικών αγωγών ακριβείας, εστιασμένες πλέον στην παθογένεση της παχυσαρκίας των επιπλοκών της.

FGA Center

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Λειτουργικής Γονιδιωματικής διερευνά και προτείνει εξειδικευμένες εξετάσεις της κυτταρικής λειτουργίας.

Επικοινωνία

Online ραντεβού

Για προγραμματισμό τηλεσυνάντησης καλέστε +(30) 210 33 90 340